Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

20:46
2848 8148 500

opticculture:

aleksandramariab Wroclaw, Poland

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viacorazblizej corazblizej
enka
20:46
6684 d322 500
Reposted fromtfu tfu viahaber haber
20:44
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi vialetsfuckinthetoilet letsfuckinthetoilet
enka
20:44
enka
20:43
0049 3969
enka
20:40
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
enka
20:40
I tyle z cieszenia się jesienią. Październik za nami, listopad szybko mija i zaraz będzie grudzień. A potem Nowy Rok. Ale tak naprawdę taki sam.
— doubleespresso
enka
20:38
5310 891f
Leaves on net
Reposted fromPsaiko Psaiko viacorazblizej corazblizej
enka
20:38
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
enka
20:36
20:36
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

enka
20:34
6095 38d6

September 07 2017

19:14
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viaelentarie elentarie
enka
19:12
5575 a742
Reposted fromoiv13 oiv13 viazurawianiaczka zurawianiaczka
enka
19:12
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viadancingwithaghost dancingwithaghost
19:11
6424 df8c 500

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viaflaus flaus
19:11
4714 91c3

bunnybr0:

me coming to comfort u

enka
19:10
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
18:51
4674 b50b
enka
18:51
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaolakocie olakocie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl