Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2019

enka
19:43
0644 9ae5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasurrealistyczna surrealistyczna
enka
19:42
0102 b432 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagriber griber
19:41
5979 d51e
Reposted fromamatore amatore vialiliowadusza liliowadusza
enka
19:39
1919 b10e 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viahaber haber
enka
19:37
4213 aac2 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viahaber haber

May 24 2019

enka
14:51
1397 eb8c 500
Reposted fromwyczes wyczes viagriber griber

May 21 2019

enka
15:16
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viaveritas1 veritas1
enka
15:13
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viagriber griber

May 04 2019

enka
14:04
8625 ff06 500
Reposted fromzciach zciach viakarolinnaa karolinnaa

May 03 2019

enka
19:32
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac vialiliowadusza liliowadusza
enka
19:26
2111 b0ca 500
Reposted frompiehus piehus viaveritas1 veritas1
enka
19:24
4110 5d3c 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viagriber griber
enka
19:23
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viahaber haber
enka
19:21
Uważaj,bo przyjaźni nie poznaje się po hektolitrach wypitej wódki. Przyjaźni nie poznaje się też po tysiącach rozmów czy wspólnych wakacjach nad morzem.Przyjaźń to lojalność i zaufanie. To szacunek. To ukazanie się z tej najsłabszej strony i odczucie akceptacji. Przyjaźń to dźwignia.Drabina.Opatrunek. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
enka
19:20
6965 b671 500

November 08 2018

enka
16:24
1769 d6f0
Reposted fromEtnigos Etnigos vialiliowadusza liliowadusza
enka
16:23
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt vialiliowadusza liliowadusza
enka
16:22
3033 cf66 500

November 01 2018

enka
13:07
0596 1c31
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
enka
13:02
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viahaber haber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl