Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

enka
16:24
1769 d6f0
Reposted fromEtnigos Etnigos vialiliowadusza liliowadusza
enka
16:23
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt vialiliowadusza liliowadusza
enka
16:22
3033 cf66 500

November 01 2018

enka
13:07
0596 1c31
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
enka
13:02
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viahaber haber
enka
13:00
4079 6003
Reposted fromrubinek rubinek viagriber griber
enka
12:59
1679 0c30
Reposted from4777727772 4777727772 vialiliowadusza liliowadusza
enka
12:58
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viahaber haber
enka
12:57
6963 a48b
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viahaber haber

October 26 2018

enka
16:47
6496 a4bb
Reposted fromakward akward vialiliowadusza liliowadusza
enka
16:45
0645 71f9 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vialiliowadusza liliowadusza

October 17 2018

enka
07:24
1119 4327 500
07:23
9658 9379 500

gohth:

not to be a nerd but it’s so crazy how he (Bernini) really did that from cold hard stone……. truly a spectacle, truly breathtaking, an honor to behold

Reposted fromtwice twice vialiliowadusza liliowadusza
enka
07:22
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
enka
07:22
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viasurrealistyczna surrealistyczna
enka
07:22
3852 c6e7

July 15 2018

enka
11:46
5098 8771
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahaber haber
enka
11:42
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Éric Emmanuel Schmitt - "Kobieta w Lustrze"

July 14 2018

20:00
4138 314d 500

thelingerielovely:

covered in roses

enka
20:00
8496 01d5 500
Reposted fromlaluna laluna viaczesctrawa czesctrawa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl