Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

19:14
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viaelentarie elentarie
enka
19:12
5575 a742
Reposted fromoiv13 oiv13 viazurawianiaczka zurawianiaczka
enka
19:12
Chyba na tym właśnie polega dorosłość: na zobaczeniu, jak mało się wie i w jak wielu sprawach nie miało się racji.
Reposted from2708 2708 viadancingwithaghost dancingwithaghost
19:11
6424 df8c 500

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viaflaus flaus
19:11
4714 91c3

bunnybr0:

me coming to comfort u

enka
19:10
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
18:51
4674 b50b
enka
18:51
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaolakocie olakocie
enka
18:49
5167 82c2 500
everything stays in the royal family
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahaber haber

June 21 2015

enka
20:04
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
enka
20:02
Związki bez miłości, miłości bez związków
Reposted fromscorpix scorpix viamyteatime myteatime
enka
20:01
5740 e406
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaraindrops raindrops
enka
19:58
Trzeba być świadomym, że w pewnym momencie niektóre rzeczy mają prawo się po prostu skończyć.
— Świetlicki
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaolakocie olakocie
enka
19:57

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie

June 20 2015

enka
14:21
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft vialiliowadusza liliowadusza
enka
14:15
Załóż sukienkę, tę podle czerwoną, niech będzie na byka moich oczu płachtą
— Pablopavo i Ludziki - Koty
enka
14:14
Jakże pytać mam Kozaka co na miłość chorą zapadł?
On by z żalu świat podpalił, gdyby stracił Cię!
— dumka o niesamowitym Bohunie
14:13
enka
14:12
9195 58dc 500
Reposted fromraksha raksha viaarrependimento arrependimento
enka
14:12
2513 cccc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl