Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2018

enka
14:30
Reposted fromFlau Flau viaOkruszek Okruszek

February 01 2018

enka
20:46
enka
20:44
8677 1f26 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viasucznik sucznik
20:42
7594 7434 500

aprillikesthings:

kearunning:

coolthingoftheday:

Bonsai apple tree growing a full-sized apple.

A perfect balance of extremely impressive and completely ridiculous.

Apple trees are DETERMINED. My parents planted a twig of an apple tree, and that first year it grew one apple. And the whole thing was bent over from the weight of it. It had one job and by God it was gonna do it.

Reposted fromscarlet-void scarlet-void viaserenite serenite

January 28 2018

enka
19:48
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaTewi Tewi
enka
15:17
7255 4e41 500
enka
15:16

January 21 2018

enka
20:34

January 20 2018

enka
18:30
1579 b84a 500
Reposted frompunisher punisher viaYggry Yggry
enka
18:30
1809 3e20
enka
18:28
8663 d9b2
Reposted frompunisher punisher viaschaaf schaaf

January 15 2018

21:17
0490 0091 500

hoebutmadefashion:

i am… healed

Reposted fromImmortalVirtues ImmortalVirtues viaBucefal Bucefal
enka
21:12
„Szczęście to akceptacja tego, co się ma”.
— to prawda
Reposted fromavooid avooid vianontrivial nontrivial
enka
21:03
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność. 
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromlovvie lovvie viaolakocie olakocie
enka
21:03
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaolakocie olakocie

January 14 2018

enka
20:29
3741 049c
Reposted fromzciach zciach viadygoty dygoty
enka
20:29
enka
20:24
1260 de4d 500
Reposted fromkaiee kaiee vialevune levune
enka
20:20
5164 7b06
Reposted frompanickiller panickiller viabronte bronte
enka
20:18
8813 af2f
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viasoadysta soadysta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl