Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

enka
11:46
5098 8771
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahaber haber
enka
11:42
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Éric Emmanuel Schmitt - "Kobieta w Lustrze"

July 14 2018

20:00
4138 314d 500

thelingerielovely:

covered in roses

enka
20:00
8496 01d5 500
Reposted fromlaluna laluna viaczesctrawa czesctrawa
enka
19:59
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viasurrealistyczna surrealistyczna
enka
19:59
6490 2b62
Reposted from4777727772 4777727772 viaczesctrawa czesctrawa
enka
19:57
1962 581b 500
Reposted fromTamahl Tamahl viahaber haber
enka
19:57
1632 815d
Reposted frompurrn purrn viaveritas1 veritas1
enka
19:56
9762 c529 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaveritas1 veritas1
19:56

verdiprati:

Lately I have had a minor obsession with scouring YouTube for glimpses of the magnificent Cheshire Cat from the Royal Ballet’s Alice in Wonderland. Most of the above gifs come from here but the top one comes from here. You can also see the cat going to pieces here.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaveritas1 veritas1

February 03 2018

enka
14:30
Reposted fromFlau Flau viaOkruszek Okruszek

February 01 2018

enka
20:46
enka
20:44
8677 1f26 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viasucznik sucznik
20:42
7594 7434 500

aprillikesthings:

kearunning:

coolthingoftheday:

Bonsai apple tree growing a full-sized apple.

A perfect balance of extremely impressive and completely ridiculous.

Apple trees are DETERMINED. My parents planted a twig of an apple tree, and that first year it grew one apple. And the whole thing was bent over from the weight of it. It had one job and by God it was gonna do it.

Reposted fromscarlet-void scarlet-void viaserenite serenite

January 28 2018

enka
19:48
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaTewi Tewi
enka
15:17
7255 4e41 500
enka
15:16

January 21 2018

enka
20:34

January 20 2018

enka
18:30
1579 b84a 500
Reposted frompunisher punisher viaYggry Yggry
enka
18:30
1809 3e20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl