Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

enka
20:04
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
enka
20:02
Związki bez miłości, miłości bez związków
Reposted fromscorpix scorpix viamyteatime myteatime
enka
20:01
5740 e406
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viaraindrops raindrops
enka
19:58
Trzeba być świadomym, że w pewnym momencie niektóre rzeczy mają prawo się po prostu skończyć.
— Świetlicki
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy viaolakocie olakocie
enka
19:57

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie

June 20 2015

enka
14:21
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft vialiliowadusza liliowadusza
enka
14:15
Załóż sukienkę, tę podle czerwoną, niech będzie na byka moich oczu płachtą
— Pablopavo i Ludziki - Koty
enka
14:14
Jakże pytać mam Kozaka co na miłość chorą zapadł?
On by z żalu świat podpalił, gdyby stracił Cię!
— dumka o niesamowitym Bohunie
14:13
enka
14:12
9195 58dc 500
Reposted fromraksha raksha viaarrependimento arrependimento
enka
14:12
2513 cccc
enka
14:08
6822 f4a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorazblizej corazblizej

June 15 2015

enka
19:10
enka
19:09
enka
19:08
0379 b85d
Reposted fromniewychowana niewychowana viacorazblizej corazblizej

June 10 2015

enka
19:07
enka
19:04
2404 0df0 500
Reposted fromnutt nutt viaarrependimento arrependimento
enka
19:02
1597 97cf 500
Reposted fromlittlefool littlefool vianaciol naciol
enka
18:58
9758 ed9b
Reposted from21gramow 21gramow vianaciol naciol
enka
18:57
7910 1468
Reposted fromcalifornia-love california-love vianaciol naciol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl