Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

enka
14:51
1397 eb8c 500
Reposted fromwyczes wyczes viagriber griber

May 21 2019

enka
15:16
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viaveritas1 veritas1
enka
15:13
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viagriber griber

May 04 2019

enka
14:04
8625 ff06 500
Reposted fromzciach zciach viakarolinnaa karolinnaa

May 03 2019

enka
19:32
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac vialiliowadusza liliowadusza
enka
19:26
2111 b0ca 500
Reposted frompiehus piehus viaveritas1 veritas1
enka
19:24
4110 5d3c 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viagriber griber
enka
19:23
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viahaber haber
enka
19:21
Uważaj,bo przyjaźni nie poznaje się po hektolitrach wypitej wódki. Przyjaźni nie poznaje się też po tysiącach rozmów czy wspólnych wakacjach nad morzem.Przyjaźń to lojalność i zaufanie. To szacunek. To ukazanie się z tej najsłabszej strony i odczucie akceptacji. Przyjaźń to dźwignia.Drabina.Opatrunek. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
enka
19:20
6965 b671 500

November 08 2018

enka
16:24
1769 d6f0
Reposted fromEtnigos Etnigos vialiliowadusza liliowadusza
enka
16:23
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt vialiliowadusza liliowadusza
enka
16:22
3033 cf66 500

November 01 2018

enka
13:07
0596 1c31
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
enka
13:02
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viahaber haber
enka
13:00
4079 6003
Reposted fromrubinek rubinek viagriber griber
enka
12:59
1679 0c30
Reposted from4777727772 4777727772 vialiliowadusza liliowadusza
enka
12:58
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viahaber haber
enka
12:57
6963 a48b
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viahaber haber

October 26 2018

enka
16:47
6496 a4bb
Reposted fromakward akward vialiliowadusza liliowadusza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl